תאריכי הרשמה ותעריפים

 

מקצה

הרשמה מוקדמת עד 14.6

הרשמה מאוחרת עד 14.7
5 ק"מ 110 ש 130 ש
10 ק"מ 140 ש 160 ש
21.1 ק"מ 190 ש 210 ש
 
 
מה אני מקבל.ת תמורת ההרשמה שלי?

ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית (למעט מקצה 5 ק"מ שאינו תחרותי)
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה