מפות מסלולים

21.2 ק"מ
10 ק"מ
5 ק"מ

עליה מצטברת – 359 מ'
ירידה מצטברת – 366 מ'

 

עליה מצטברת – 228 מ'
ירידה מצטברת – 238 מ'

 

עליה מצטברת – 86 מ'
ירידה מצטברת – 97 מ'
 


*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.