קטגוריות וגיל

גיל מינימום

גיל 14
המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 29.08.2021 .

קטגוריות מנצחים

מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי
נשים: כללי