תאריכי הרשמה ותעריפים

תאריכי הרשמה ותעריפים

 
מקצה הרשמה מוזלת עד 2.8 הרשמה רגילה עד 28.08
5 ק"מ 90 ש"ח 120 ש"ח
10 ק"מ 120 ש"ח 150 ש"ח
 

מה אני מקבל.ת תמורת ההרשמה שלי?

ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה