תאריכי הרשמה ותעריפים

 

 

מקצה

הרשמה מוזלת עד 2.8

הרשמה רגילה עד 28.08

5 ק"מ

90 ש"ח

120 ש"ח

10 ק"מ

120 ש"ח

150 ש

 
מה אני מקבל.ת תמורת ההרשמה שלי?

ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה