2022 מרוץ הלילה של ירושליים
2021 מרוץ הלילה של תל אביב